KORUGIRANE CIJEVI - HADVA d.o.o.

HADVA d.o.o.
Idi na sadržaj

KORUGIRANE PP CIJEVIPEHD CIJEVI

KORUGIRANE CIJEVI
Korugirane PE, PP i PVC cijevi služe za podzemnu gravitacijsku odvodnju oborinskih i fekalnih voda. Proizvode se i isporučuju s integriranim ili sa zasebnim brtvama i spojnicama. Dvoslojne su, s glatkom unutarnjom i orebrenom vanjskom stjenkom. Unutrašnjost rebra je šuplja.
 
Nazivni promjer može biti unutrašnji (ID) ili vanjski (OD), gdje ID cijevi prate nutarnji promjer, a OD cijevi vanjski promjer PVC cijevi. Iako se proizvode i u SN4 varijanti, preporuka je ne koristiti korugiranu cijev tlačne čvrstoće ispod SN8 kN/m².
 
Osnovna prednost korugiranih u odnosu na PVC cijevi je njihova cijena, ali isto tako one su i:
 
   • jednostavne i sigurne za ugradnju;
   • dugotrajne;
   • odličnih hidrauličkih i mehaničkih svojstava;
   • visoko otporne na habanje
       
Kao i kod svih drugih termoplastičnih cijevi, nije poželjno vući ih po zemlji ili hrapavim površinama. Spojnice i brtve je potrebno održavati čistima, a pri utiskivanju cijevi u spojnicu, poželjno je koristiti kalijev sapun. Skladište se u natkrivenim ili na otvorenim prostorima.
HADVA d.o.o.
Hrvatske Republike 19h, 31000 Osijek
© 2021 by Hadva & MSV
Sva prava pridržana
Povratak na sadržaj